Microsoft публикува обновление за подобрение на сигурността за януари 2022 г. – 13.01.2022 г

Microsoft публикува обновление за подобрение за отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат January 2022 Security Update Summary и Deployment Information и да приложат необходимите актуализации.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Jan

https://msrc.microsoft.com/update-guide/deployments