Mozilla публикува обновление за подобрение на сигурността за Firefox, Firefox ESR и Thunderbird – 13.01.2022 г. (govcert.bg)

Mozilla публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимостите във Firefox, Firefox ESR и Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на Mozilla за [Firefox 96], [Firefox ESR 91.5] и [Thunderbird 91.5]и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-01/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-02/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-03/