SAP публикува обновление за подобрение на сигурността януари 2022 г. – 13.01.2022

SAP публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимостите, засягащи множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат SAP Security Notes for January 2022 и да приложат необходимите актуализации.

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=596902035