Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува обновление за подобрение на сигурността през юни 2022 г. – 17.06.2022


Microsoft публикува обновление за подобрение за отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат June 2022 Security Update Summary и Deployment Information и да приложат необходимите актуализации.

17.6.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS