Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува обновление за подобрение на сигурността през април 2022 г. – 13.04.2022 г


Microsoft публикува обновление за подобрение за отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Нападателят може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат April 2022 Security Update Summary и Deployment Information и да приложат необходимите актуализации.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Apr

https://msrc.microsoft.com/update-guide/deployments

13.4.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS