Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува обновление за подобрение на защитата за септември 2021 г. - 23.09.2021 г.


Microsoft публикува обновление чрез отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft:

5005565Windows 10, Version 2004, Windows Server, Version 2004, Windows 10, Version 20H2, Windows Server, Version 20H2
5005568Windows 10, Version 1809
5005606Windows 7, Windows Server 2008 R2 (Monthly Rollup)
5005607Windows Server 2012 (Security-only update)
5005613Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2 (Monthly Rollup)
5005615Windows 7, Windows Server 2008 R2 (Security-only update)
5005618Windows Server 2008 (Security-only update)
5005623Windows Server 2012 (Monthly Rollup)
5005627Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2 (Security-only update)
5005633Windows 7, Windows Server 2008 R2 (Monthly Rollup)

Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат September 2021 Security Update Summary и Deployment Information. и да приложат необходимите актуализации.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Sep

https://msrc.microsoft.com/update-guide/deployments

23.9.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS