Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува обновление за подобрение за сигурност през октомври 2021 г. - 13.10.2021 г.


Microsoft публикува обновление за подобрение за отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат обобщената информация за актуализацията на сигурността и информацията за внедряване Security Update Summary и Deployment Information за октомври 2021 г. на Microsoft и да приложат необходимите актуализации.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Oct

https://msrc.microsoft.com/update-guide/deployments

13.10.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS