Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува обновление за подобрение за сигурност през август 2021 г. - 11.08.2021 г.


Microsoft публикува обновление за подобрение чрез отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат актуализацията на сигурността на Microsoft през август 2021 г. Security Update Summary и Deployment Information и да приложат необходимите актуализации.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Aug

11.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS