SAP публикува обновление за подобрения на сигурността от юли 2021 г. – 14.07.2021

SAP публикува обновление за подобрения на защитата чрез отстраняване на уязвимости, засягащи множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат бележките за сигурност на SAP SAP Security Notes for July 2021 и да приложат необходимите актуализации.

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=580617506