Microsoft публикува обновление за подобрения за сигурност от юли 2021 г. – 14.07.2021

Microsoft публикува обновление за подобрения на защитата чрез  отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Security Update Summary и  Deployment Information и да приложат необходимите актуализации.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Julhttps://msrc.microsoft.com/update-guide/deployments