Регистриране

Предупреждения


SAP публикува обновление за подобрение на сигурността за ноември 2021 г. – 11.11.2021 г


SAP публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимостите, засягащи множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат SAP Security Notes for November 2021 и да приложат необходимите актуализации.

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=589496864

11.11.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS