Регистриране

Предупреждения


F5 публикува консултации за сигурност за Август 2021 г. - 27.08.2021 г.


F5 публикува препоръки за сигурност security advisory относно уязвимости, засягащи множество версии на BIG-IP и BIG-IQ за август 2021 г.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат препоръките за сигурност на F5 и да инсталират актуализиран софтуер или да приложат необходимите смекчения мерки възможно най -скоро.

https://support.f5.com/csp/article/K50974556

27.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS