Atlassian публикува обновление за подобрение на защитата за Confluence Server и център за данни – 09.09.2021 г.

Atlassian публикува обновление за подобрение на защитата, за да отстрани уязвимостта от отдалечено изпълнение на код (CVE-2021-26084), засягаща сървъра за конфигуриране и центъра за данни. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат  Atlassian Security Advisory 2021-08-25 и да приложат необходимите актуализации.

https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-security-advisory-2021-08-25-1077906215.html