Juniper Networks публикува обновление за подобрение на сигурността за множество продукти – 14.01.2022 г.

Juniper Networks публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимостите, засягащи множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат страницата със съвети за сигурност на Juniper Networks security advisories page  и да приложат необходимите актуализации.

https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&channel=SECURITY_ADVISORIES