F5 публикува тримесечно известие за сигурност за януари 2022 г. – 26.01.2022 г.

F5 публикува January 2022 Quarterly Security Notification, което отстранява уязвимостите, засягащи множество версии за управление на API на BIG-IP, BIG-IQ и NGINX Controller. Отдалечен нападател може да използва тези уязвимости, за да откаже услуга или да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на F5 security advisory, да инсталират и актуализиран софтуер или да приложат необходимите мерки за ограничаване възможно най-скоро.

https://support.f5.com/csp/article/K40084114