Mozilla публикува актуализации за защита за Firefox, Firefox ESR, и Thunderbird – 27.8.2020

Mozilla публикува актуализации за отстраняване на уязвимости в Firefox, Firefox ESR, и Thunderbird. Нападател дистанционно би могъл да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Mozilla и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-36/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-37/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-38/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-40/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-41/