Microsoft публикува смекчаващи мерки и заобиколни решения за CVE-2021-40444 – 10.09.2021

Microsoft публикува смекчения и заобиколни решения за отстраняване на уязвимостта от отдалечено изпълнение на код (CVE-2021-40444) в Microsoft Windows. Използването на тази уязвимост може да позволи на нападател да поеме контрола върху засегнатата система.

 CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат препоръките на Microsoft Microsoft’s advisory  и да приложат смекчаването и заобиколните решения.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-40444