Регистриране

Предупреждения


WordPress публикува обновление за подобрение за сигурност – 21.03.2022


Версиите на WordPress преди 5.9.2 са засегнати от множество уязвимости. Експлоатацията на някои от тези уязвимости може да позволи на отдалечен нападател да поеме контрола върху засегнат уебсайт.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат изданието за сигурност на WordPress WordPress Security Release  и да надстроят до WordPress 5.9.2.

https://wordpress.org/news/2022/03/wordpress-5-9-2-security-maintenance-release/

21.3.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS