Регистриране

Предупреждения


RCE уязвимост в блокът на съобщенията на Microsoft сървър


От Microsoft разпространиха препоръки за сигурност, посредством които да бъде адресирана уязвимост към изпълнение отдалечен код – CVE-2020-0796 в Microsoft Server Message Block 3.1.1(SMBv3). Възможно е отдалечен нападател да се възползва от тази уязвимост и да придобие контрол над засегната система. SMB е протокол за мрежово споделяне на файлове, който позволява клиентски машини да достъпват файлове на сървъри.

CERT-BG препоръчва потребителите и администраторите да прегледат препоръките за сигурност на Microsoft, като приложат необходимите подорения докато не бъде разпространена надеждна подобрена версия.

Линк:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/adv200005

13.3.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS