Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализация на защита за Thunderbird - 02.12.2020


Mozilla публикува актуализация на защитата за отстраняване на уязвимост в Thunderbird. Нападателят може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят с  Mozilla Security Advisory за Thunderbird 78.5.1 и да приложат необходимата актуализация.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-53/


2.12.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS