Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации на защита за Firefox, Firefox ESR и Thunderbird - 30.03.2021


Mozilla публикува актуализации за защита за отстраняване на уязвимости във Firefox, Firefox ESR и Thunderbird. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за защита на Firefox 87Firefox ESR 78.9 и  Thunderbird 78.9.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-10/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-11/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-12/


30.3.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS