Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации за защита за Firefox и Firefox ESR - 11.02.2021



Mozilla публикува актуализации на защита, отстранявайки уязвимост, засягаща Firefox и Firefox ESR. Нападател може да се възползва от тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва  на  потребителите и администраторите да се запознаят с  съветите за защита на Mozilla за Firefox 85.0.1 and Firefox ESR 78.7.1 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-06/


11.2.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS