Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува ъпдейти за сигурност за PowerShell Core – 17.07.2019


Microsoft публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в PowerShell Core версии 6.1 и 6.2. Нападател дистанционно би могъл да използва тази уязвимост, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT Bulgaria препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с предупреждението на Microsoft и да приложат необходимите ъпдейти.

 https://github.com/PowerShell/PowerShell/security/advisories/GHSA-5frh-8cmj-gc59

17.7.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS