Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува алтернативни мерки за уязвимости на Exchange Server - 08.03.2021


Microsoft публикува алтернативни техники за клиенти на alternative mitigation techniques Exchange Server, които не са в състояние незабавно да приложат актуализации, които отстраняват уязвимости, разкрити на 2 март 2021 г. vulnerabilities

CERT България и Microsoft препоръчват на  организациите да надграждат локалната си среда на Exchange до най-новата поддържана версия latest supported version. Ако дадена организация не е в състояние незабавно да приложи актуализациите, CERT България препоръчва да приложат алтернативните мерки, намерени в блога на Microsoft’s blog on Exchange Server Vulnerabilities Mitigations в междинния период.

За повече информация:

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/05/microsoft-exchange-server-vulnerabilities-mitigations-march-2021/

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/02/multiple-security-updates-released-for-exchange-server/

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/02/multiple-security-updates-released-for-exchange-server/

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/05/microsoft-exchange-server-vulnerabilities-mitigations-march-2021/

8.3.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS