Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува актуализации за сигурност за май 2021 г. - 13.05.2021


Microsoft публикува актуализации за отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат информацията от Security Update Summary и Deployment Information за май 2021 г. на Microsoft и да приложат необходимите актуализации.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-May

https://msrc.microsoft.com/update-guide/deployments


13.5.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS