Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува актуализации за сигурност за Август 2020 – 12.8.2020


Microsoft публикува актуализации за отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с актуализациите на Microsoft за Август и да приложат необходимите актуализации.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-Aug

https://support.microsoft.com/en-us/help/20200811/security-update-deployment-information-august-11-2020

12.8.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS