Регистриране

Предупреждения


Juniper Networks публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 15.10.2021 г.


Juniper Networks публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на  уязвимости, засягащи множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат страницата с препоръки за сигурност на Juniper Networks security advisories page  и да приложат необходимите актуализации.

https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&channel=SECURITY_ADVISORIES

 

15.10.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS