Регистриране

Предупреждения


Juniper Networks публикува актуализации за сигурност


Juniper Networks публикува актуализации за сигурност за отстраняване на уязвимостите, засягащи Junos OS, Paragon Active Assurance (PAA) и Juniper Secure Analytics (JSA) Series. Нападателят може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят с Juniper Networks' security advisories и да приложат необходимите актуализации.


18.4.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS