Регистриране

Предупреждения


Google публикува актуализации за защита за Chrome - 05.02.2021


Google публикува  Chrome версия 88.0.4324.146 за Windows, Mac и Linux. Тази версия отстранява  множество уязвимости, които нападател  може да използва, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да прегледат  Chrome Release и да приложат  необходимите актуализации.

https://chromereleases.googleblog.com/2021/02/stable-channel-update-for-desktop.html

5.2.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS