Регистриране

Предупреждения


Google публикува актуализации за защита за Chrome - 16.06.2021


Google публикува  версия на Chrome 91.0.4472.101 за Windows, Mac и Linux. Тази версия отстранява уязвимости, които нападател може да използва, за да поеме контрола върху засегнатата система. Една от тези уязвимости е  - CVE-2021-30551.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със Chrome Release Note  и да приложат необходимите актуализации.

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-30551

https://chromereleases.googleblog.com/2021/06/stable-channel-update-for-desktop.html

16.6.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS