Регистриране

Предупреждения


Citrix публикува актуализации за защита за Hypervisor - 01.04.2021


Citrix публикува актуализации за защита и отстраняване на уязвимости в Hypervisor (по-рано XenServer). Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да предизвика състояние на отказ на услуга.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с CTX306565 и да приложат необходимите актуализации.

https://support.citrix.com/article/CTX306565

1.4.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS