Регистриране

Предупреждения


Apache публикува актуализации за защита на Apache Tomcat – 15.10.2020


Фондацията за софтуер Apache публикува съвет за сигурност за отстраняване на уязвимост в Apache Tomcat. Нападател може да използва тази уязвимост, за да получи достъп до чувствителна информация.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Apache CVE-2020-13943 и да обновят до подходяща версия.

http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/202010.mbox/%3C2b767c6e-dcb9-5816-bd69-a3bc0771fef3%40apache.org%3E

15.10.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS