Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации за защита за Firefox, Firefox ESR и Thunderbird - 04.02.2021


Mozilla публикува актуализации за защита и отстраняване на уязвимости във Firefox, Firefox ESR и Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да дезапознаят с Firefox 85Firefox ESR 78.7Thunderbird 78.7и да приложат необходимите актуализации.


https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-03/#CVE-2021-23953

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-04/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-05/


 

4.2.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS