Регистриране

Електронни административни услуги


CERT България предоставя следните електронни административни услуги:

  • Уведомяване на CERT България за инцидент в информационните системи на администрацията;
  • Предоставяне на информация на CERT България относно уязвимости, свързани с информационната сигурност;
  • Абониране за бюлетин за възможни заплахи и/или възникващи инциденти в информационната сигурност;
  • Поддържане на информация за инсталационната база на конституента.

Електронните административни услуги са достъпни за регистрирани конституенти/партньори на CERT България - Вход за заявяване на електронни административни услуги.

 

За да използвате предоставяните от ​CERT България електронни административни услуги, е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП). За подписване на заявката за Електронна услуга с КЕП, вижте следната инструкция Подписване на заявление.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS