Регистриране
Добре дошли в CERT Bulgaria!

CERT Bulgaria е Националният Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност. Мисията на центъра е да подпомага ползвателите на услугите му в извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в информационната сигурност и да асистира при разрешаването на такива инциденти в случай, че вече са възникнали.

Центърът предоставя централизирана база данни с информация, свързана с осигуряване на сигурна и защитена информационна среда.НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS