Регистриране
Добре дошли в CERT Bulgaria!

CERT Bulgaria е Националният Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност. Мисията на центъра е да подпомага ползвателите на услугите му в извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в информационната сигурност и да асистира при разрешаването на такива инциденти в случай, че вече са възникнали.

Центърът предоставя централизирана база данни с информация, свързана с осигуряване на сигурна и защитена информационна среда.


 • Съвети за киберсигурност и най-добри практики, насочени към хората, работещи отдалечено

  С разпространението на Coronavirus (COVID-19), все повече компании се насочват към преминаване в режим на работа от вкъщи като предпазна мярка за своите служители. Въпреки че тази тактика е фокусирана върху балансирането на производителността на бизнеса със здравето и безопасността на персонала, може да бъде лесно да се пренебрегне безопасността и сигурността на мрежата или данните на организацията. За много компании това ще е първият път, когато имат служители, работещи отдалечено, което означава, че е вероятно те да нямат указания, които да помогнат да предпазят информацията и устройствата си от кибер заплахи.

  Виж повече >>

  24.03.2020 г.

 • Насоки за отговорно и сигурно онлайн поведение на администрациите и гражданите по време на извънредното положение

  Държавна агенция „Електронно управление“ споделя насоки за отговорно и сигурно онлайн поведение на администрациите и гражданите по време на извънредното положение, въведено във връзка с пандемията от COVID19.

  Виж повече >>

  20.03.2020 г.

 • Киберзаплахи и Coronavirus (COVID-19; Кoвид-19)

  В условията на разпространение на Coronavirus/COVID-19/Кoвид-19, рискът от кибератаки нараства, тъй като хората са по-уязвими и нападателите се стремят да се възползват от това. Изпращат се множество съобщения, които са свързани с тeмaтикa зa бoрбa/прeвeнция нa рaзпрocтрaнeниeтo нa вируса и предизвикват силна реакция у получателите.

  Виж повече >>

  16.03.2020 г.


НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS