Партньори - тук са представени партньорствата и членствата на националния център за действие при инциденти в информационната сигурност в  различни организации и сдружения. 


  
  
  
Описание към връзката
ESMISИзпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"27.8.2018 г.
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" е създадена с Постановление № 232 на Министерския съвет от 28 септември 2009 г., като правоприемник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.
enisa_logoThe European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)7.6.2018 г.
The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) is a centre of expertise for cyber security in Europe. The Agency is located in Greece with its seat in Heraklion Crete and an operational office in Athens.