Регистриране

Връзки


Тук ще намерите полезни връзки към страници, свързани с мрежовата и информационна сигурност: други звена за действие при инциденти в сигурността, добри практики, стандарти, технологии, обучение и др. 

За удобство връзките са разделени в следните категории:

  • Информационна Сигурност - тази категория включва страници с полезни съвети, стандарти и добри практики по информационна сигурност, както и организации и агенции работещи в областта на мрежовата и информационна сигурност. Ще намерите полезни връзки към източници на информация за нови уязвимости и заплахи към компютърната сигурност.
  • Партньори - тук са представени партньорствата и членствата на националния център за действие при инциденти в информационната сигурност в различни организации и сдружения. 
  • CERT & CSIRT - тук са изброени някои световни центрове за действие при инциденти в информационната сигурност, както и форуми и сдружения за обединение и координиране дейностите на CERT и CSIRT екипите както в Европа, така и по цял свят.
НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS