Информационна Сигурност - тази категория включва страници с полезни съвети, стандарти и добри практики по информационна сигурност, както и организации и агенции работещи в областта на мрежовата и информационна сигурност. Ще намерите полезни връзки към източници на информация за нови уязвимости и заплахи към компютърната сигурност.


  
  
  
Описание към връзката
nvdNational Vulnerability Database24.7.2008 г.
National Vulnerability Database (NVD) е база данни на американското правителство, съдържаща добре описани и структурирани стандартизирани уязвимости. Съдържа търсачка за лесно откриване на информация за уязвимости в информационната сигурност.
nistNational Institute of Standards and Technology24.7.2008 г.
Американски Национален Институт за Стандарти и Технологии в компютърната сигурност. Отличен източник за най-добрите практики в областта на информационната сигурност.
SANSSANS (System Administration, Networking, and Security) Institute24.7.2008 г.
SANS е най-големият център в света за обучение и сертификация в областта на информационната сигурност. Центърът също така разработва и поддържа най-голямата колекция документи, свързани с различни аспекти на информационната сигурност.
bsi_logo BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik31.7.2008 г.
BSI е централният доставчик на услуги, свързани с информационната сигурност за немското правителство.