Регистриране

Подписване на заявление в портал за заявяване на електронни административни услуги


1.      Заявяване на електронна услуга

 1. За да използвате електронните услуги е необходимо да извършите вход в портал за заявяване на електронни административни услуги чрез потребителско име и парола.
 2. След вход в системата изберете меню „Електронни услуги" >> След това изберете съответната ЕАУ, която желаете да заявите.
 3. Попълнете данните в Заявление.
 4. Изберете служител, който заявява електронната услуга и ще извърши подписването на заявлението.
 5. Натиснете бутон „Заяви и свали", за да изтеглите заявлението върху компютъра си.

2.      Подписване на заявление

След като сте заявили електронна услуга и сте изтеглили заявлението върху компютъра си следва да изпълните действията за подписване на заявление.

За да подпишете заявление:

 1. Използвайте приложението, което се предоставя от Вашия доставчик на електронния Ви подпис.
 2. При подписване на заявлението изберете опция за „Подписване с прикачен подпис" (Attached signature).
 3. Като резултат от подписването ще се генерира файл с разширение „.p7n", който включва цялото съдържание на заявлението и подписа.
 4. Използвайте този файл, когато изпълнявате стъпките за качване на подписано заявление.

Забележка: ако имате нужда от съдействие за подписване на заявлението, се обърнете към помощния център на издателя на Вашия подпис.

3.      Качване на подписано заявление

Като резултат от подписването на заявлението се генерира файл, който включва цялото съдържание на заявлението и подписа. Използвайте този файл, когато изпълнявате стъпките за качване на подписано заявление.

За да качите подписано заявление:

 1. Изберете меню „Електронни услуги" >> „Качване на подписано заявление".
 2. Изберете файла, който се е генерирал като резултат от подписването на заявлението.
 3. Натиснете бутон „Качи", за да качите файла в системата.
НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS