В тази секция ще намерите полезни документи, стандарти и добри практики в областта на мрежовата и информационна сигурност. Документите са разделени в следните категории:
  • Добри практики - документи, съдържащи добри европейски и световни практики в областта на мрежовата и информационна сигурност;
  • Стандарти - различни световни стандарти по информационна сигурност (ISO, NIST, ITU и др.)
  • Нормативи - български и европейски закони, нормативни актове, разпоредби и директиви свързани с мрежова и информационна сигурност;
  • и други.
  
  
Описание
  
  
CERT Bulgaria Team-PGP.ascCERT Bulgaria Team-PGP
Други2 KB
Ransomware.pdfRansomware
Добри практики1064 KB
Cybersecurity news-14.12.2020.pdfCybersecurity news-14.12.2020
Добри практики493 KB
Cybersecurity news-10.12.2020.pdfCybersecurity news-10.12.2020
Добри практики386 KB
Cybersecurity news-08.12.2020.pdfCybersecurity news-08.12.2020
Добри практики387 KB
Cybersecurity news-04.12.2020.pdfCybersecurity news-04.12.2020
Добри практики974 KB
Cybersecurity news-03.12.2020.pdfCybersecurity news-03.12.2020
Добри практики959 KB
Cybersecurity news-24.09.2020.pdfCybersecurity news-24.09.2020
Добри практики999 KB
Cybersecurity news-16.09.2020.pdfCybersecurity news-16.09.2020
Добри практики987 KB
Cybersecurity news-17.07.2020.pdfCybersecurity news-17.07.2020
Добри практики421 KB
Cybersecurity news-13.07.2020.pdfCybersecurity news-13.07.2020
Добри практики460 KB
Cybersecurity news-04.06.2020.pdfCybersecurity news-04.06.2020
Добри практики945 KB
Cybersecurity news-03.06.2020.pdfCybersecurity news-03.06.2020
Добри практики904 KB
Cybersecurity news-02.06.2020.pdfCybersecurity news-02.06.2020
Добри практики1090 KB
Cybersecurity news-01.06.2020.pdfCybersecurity news-01.06.2020
Добри практики1206 KB
Cybersecurity news-28.05.2020.pdfCybersecurity news-28.05.2020
Добри практики923 KB
Cybersecurity news-22.05.2020.pdfCybersecurity news-22.05.2020
Добри практики848 KB
Cybersecurity news-21.05.2020.pdfCybersecurity news-21.05.2020
Добри практики1034 KB
Cybersecurity news-19.05.2020.pdfCybersecurity news-19.05.2020
Добри практики864 KB
Cybersecurity news-18.05.2020.pdfCybersecurity news-18.05.2020
Добри практики917 KB
Cybersecurity news-15.05.2020.pdfCybersecurity news-15.05.2020
Добри практики955 KB
Cybersecurity news-13.05.2020.pdfCybersecurity news-13.05.2020
Добри практики906 KB
Cybersecurity news-12.05.2020.pdfCybersecurity news-12.05.2020
Добри практики905 KB
Cybersecurity news-11.05.2020.pdfCybersecurity news-11.05.2020
Добри практики997 KB
Cybersecurity news-15.04.2020.pdfCybersecurity news-15.04.2020
Добри практики445 KB
Cybersecurity news-14.04.2020.pdfCybersecurity news-14.04.2020
Добри практики455 KB
Cybersecurity news-13.04.2020.pdfCybersecurity news-13.04.2020
Добри практики628 KB
Cybersecurity news-09.04.2020.pdfCybersecurity news-09.04.2020
Добри практики725 KB
Cybersecurity news-08.04.2020.pdfCybersecurity news-08.04.2020
Добри практики404 KB
Cybersecurity news-07.04.2020.pdfCybersecurity news-07.04.2020
Добри практики392 KB
1 - 30Напред