В тази секция ще намерите полезни документи, стандарти и добри практики в областта на мрежовата и информационна сигурност. Документите са разделени в следните категории:
  • Добри практики - документи, съдържащи добри европейски и световни практики в областта на мрежовата и информационна сигурност;
  • Стандарти - различни световни стандарти по информационна сигурност (ISO, NIST, ITU и др.)
  • Нормативи - български и европейски закони, нормативни актове, разпоредби и директиви свързани с мрежова и информационна сигурност;
  • и други.
  
  
Описание
  
  
Приложение2_(Доклад_Сканиране) към Методика и правила оценка МИС.DOCXПриложение2_(Доклад_Сканиране) към Методика и правила оценка МИС
Добри практики40 KB
Приложение1_(Анкета) към Методика и правила оценка МИС.XLSXПриложение1_(Анкета) към Методика и правила оценка МИС
Добри практики46 KB
методика и правила оценка МИС.PDFметодика и правила оценка МИС
Добри практики241 KB
Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.pdfНаредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
Нормативи698 KB
РМС192-ОСУ.PDFРМС192-ОСУ
Нормативи415 KB
ЗАКОН за киберсигурност.pdfЗАКОН за киберсигурност
Нормативи464 KB
ДИРЕКТИВА 2016-1148 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.pdfДИРЕКТИВА 2016-1148 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Нормативи493 KB
EU Cybersecurity Act.pdfEU Cybersecurity Act
Нормативи439 KB
TI-RFC2350-CERT Bulgaria.pdf
Извлечено при: Iliyana PeevskaTI-RFC2350-CERT Bulgaria.pdf
Извлечено при: Iliyana PeevskaTI-RFC2350-CERT Bulgaria
Добри практики101 KB
CSIRT_setting_up_guide_ENISA-BG.pdfCSIRT_setting_up_guide_ENISA-BG
Добри практики4064 KB
CSIRT Handbook.pdfCSIRT Handbook
Добри практики1661 KB