В тази секция ще намерите полезни документи, стандарти и добри практики в областта на мрежовата и информационна сигурност. Документите са разделени в следните категории:
  • Добри практики - документи, съдържащи добри европейски и световни практики в областта на мрежовата и информационна сигурност;
  • Стандарти - различни световни стандарти по информационна сигурност (ISO, NIST, ITU и др.)
  • Нормативи - български и европейски закони, нормативни актове, разпоредби и директиви свързани с мрежова и информационна сигурност;
  • и други.
  
  
Описание
  
  
01_122014 Инструкция за премахване на Keyholder.pdf01_122014 Инструкция за премахване на Keyholder
Добри практики751 KB
Study a Penetration Testing Model.pdfStudy a Penetration Testing Model
Добри практики1353 KB
TI-RFC2350-CERT Bulgaria.pdfTI-RFC2350-CERT Bulgaria
Добри практики101 KB
01_092014 Инструкция за премахване на ZeroAccess Rootkit.pdf01_092014 Инструкция за премахване на ZeroAccess Rootkit
Добри практики1252 KB
Protecting Your Computer from Malicous Code.pdfProtecting Your Computer from Malicous Code
Добри практики316 KB
Reporting Network and Information Security Incidents.pdfReporting Network and Information Security Incidents
Добри практики1476 KB
enisa-EDUposters_BG.pdfenisa-EDUposters_BG
Добри практики640 KB
CSIRT_setting_up_guide_ENISA-BG.pdfCSIRT_setting_up_guide_ENISA-BG
Добри практики4064 KB
CSIRT Handbook.pdfCSIRT Handbook
Добри практики1661 KB
CERT Bulgaria Team.ascCERT Bulgaria Team
Добри практики2 KB
Conficker_Working_Group_Lessons_Learned.pdfConficker_Working_Group_Lessons_Learned
Добри практики5533 KB
20 Most Important Controls and Metrics for Effective Cyber Defence.pdf20 Most Important Controls and Metrics for Effective Cyber Defence
Добри практики470 KB