Резюме
Juniper Networks публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 15.10.2021 г.15.10.2021 г.Juniper-Networks-публикува-обновление-за-подобрение-на-защитата-за-множество-продукти-
Juniper Networks публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на  уязвимости, засягащи множество продукти.
Google публикува обновление за подобрение на защитата за Chrome - 13.10.2021 г.13.10.2021 г.Google-публикува-обновление-за-подобрение-на-защитата-за-
Google актуализира до версия 94.0.4606.81 за Windows, Mac и Linux.
Apple публикува обновление за подобрение на защитата за адрес CVE-2021-30883-13.10.202113.10.2021 г.Apple-публикува-обновление-за-подобрение-на-защитата-за-адрес-CVE-2021-30883
Apple публикува обновление за подобрение на защитата, за да се справи с уязвимостта-CVE-2021-30883-в множество продукти.
Adobe публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 13.10.2021 г.13.10.2021 г.Adobe-публикува-обновление-за-подобрение-на-защит
Adobe публикува обновление за подобрение security updates на защитата за отстраняване на уязвимости в множество продукти на Adobe.
Microsoft публикува обновление за подобрение за сигурност през октомври 2021 г. - 13.10.2021 г.13.10.2021 г.Microsoft-публикува-обновление-за-подобрение-за-сигурност-през-октом
Microsoft публикува обновление за подобрение за отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft.
 Apache публикува HTTP сървър версия 2.4.51 за отстраняване на уязвимости в експлоатацията - 08.10.2021 г.8.10.2021 г.-Apache-публикува-HTTP-сървър-версия-2.4.51-за-отстраняване-на-уязвимости-в-експлоатацията
На 7 октомври 2021 г. софтуерната фондация Apache публикува Apache HTTP сървър версия 2.4.51 за отстраняване на уязвимостите (CVE-2021-41773, CVE-2021-42013) в Apache HTTP сървър 2.4.49 и 2.4. 50.
Cisco публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 08.10.2021 г8.10.2021 г.Cisco-публикува-обновление-за-подобрение-на-защ
Cisco публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на уязвимости в множество продукти на Cisco.
Apache публикува обновление за подобрение на защитата за Apache HTTP сървър - 07.10.2021 г.7.10.2021 г.Apache-публикува-обновление-за-подобрение-на-защитата-за-Apache-HTTP-
Софтуерната фондация Apache публикува Apache HTTP сървър версия 2.4.50 за отстраняване на две уязвимости.
Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата за Firefox и Firefox ESR - 07.10.2021 г.7.10.2021 г.Mozilla-публикува-обновление-за-подобрение-на-защитата-за-Firefox-и-Firefox-ESR---
Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на уязвимостите във Firefox и Firefox ESR.
Google публикува обновление за подобрение на защитата за Chrome - 05.10.2021 г.5.10.2021 г.Google-публикува-обновлe-
Google публикува Chrome версия 94.0.4606.71 за Windows, Mac и Linux.
Microsoft публикува допълнителни указания относно уязвимостите в Open Management Infrastructure (OMI) - 27.09.202127.9.2021 г.Microsoft-публикува-допълнителни-указания-относно-уязвимостите-в-Open-Management-Infrastructure-(OMI)-
Microsoft публикува допълнителни указания относно уязвимостите в Open Management Infrastructure (OMI) (OMI)-CVE-2021-38645, CVE-2021-38649, CVE-2021-38648 и CVE-2021-38647, които оказват влияние върху разширенията за управление на Azure VM.
VMware публикува обновления за подобрения на множество открити уязвимости във vCenter Server и Cloud Foundation - 27.09.202127.9.2021 г.VMware-публикува-обновления-за-подобрения-на-множество-открити-уязвимости-във-vCenter-Server-и-Cloud-Foundation
VMware публикува обновления за подобрения на множество открити уязвимости във vCenter Server и Cloud Foundation.
VMware разкри, че неговият vCenter сървър е засегнат от произволна уязвимост - 27.09.202127.9.2021 г.VMware-разкри,-че-неговият-vCenter-сървър-е-засегнат-от-произволна-уязвимост
На 21 септември 2021 г. VMware разкри, че неговият vCenter сървър е засегнат от произволна уязвимост при качване на файлове - CVE-2021-22005 - в услугата Анализ.
Adobe публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 24.09.2021 г.24.9.2021 г.Adobe-публикува-обновление-за-подобрение-на-защитата-за-множество-продукти-
Adobe публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимости в множество продукти на Adobe.
Drupal публикува множество обновления за подобрение на защитата - 24.09.2021 г.24.9.2021 г.Drupal-публикува-множество-обновления-за-подобрение-на-защитата-
Drupal публикува обновления за подобрение на защитата чрез отстраняване на множество уязвимости, засягащи Drupal 8.9, 9.1 и 9.2.
1 - 15Напред