Резюме
Изображение на страница
  
  
Съвети-за-киберсигурност-и-най-добри-практики,-насочени-към-хората,--работещи-отдалечено
С разпространението на Coronavirus (COVID-19), все повече компании се насочват към преминаване в режим на работа от вкъщи като предпазна мярка за своите служители. Въпреки че тази тактика е фокусирана върху балансирането на производителността на бизнеса със здравето и безопасността на персонала, може да бъде лесно да се пренебрегне безопасността и сигурността на мрежата или данните на организацията. За много компании това ще е първият път, когато имат служители, работещи отдалечено, което означава, че е вероятно те да нямат указания, които да помогнат да предпазят информацията и устройствата си от кибер заплахи.
Съвети за киберсигурност и най-добри практики, насочени към хората, работещи отдалечено24.3.2020 г.
насоки-за-отговорно-и-сигурно-онлайн-поведение-на-администрациите-и-гражданите-по-време-на-извънредното-положение,-въведено
Държавна агенция „Електронно управление“ споделя насоки за отговорно и сигурно онлайн поведение на администрациите и гражданите по време на извънредното положение, въведено във връзка с пандемията от COVID19.
Насоки за отговорно и сигурно онлайн поведение на администрациите и гражданите по време на извънредното положение20.3.2020 г.
Киберзаплахи-и-Coronavirus-(COVID-19;-Кoвид-19)
В условията на разпространение на Coronavirus/COVID-19/Кoвид-19, рискът от кибератаки нараства, тъй като хората са по-уязвими и нападателите се стремят да се възползват от това.
Изпращат се множество съобщения, които са свързани с тeмaтикa зa бoрбa/прeвeнция нa рaзпрocтрaнeниeтo нa вируса и предизвикват силна реакция у получателите.
Киберзаплахи и Coronavirus (COVID-19; Кoвид-19)16.3.2020 г.
„Моля-бъдете-внимателни-и-не-отваряйте-подозрителни-линкове
CERT България предупреждава конституентите си, че по време на празничните дни се наблюдава повишаване на опитите за заразяване на устройства със зловреден код.

Моля бъдете внимателни и не отваряйте подозрителни линкове!
Повишена злонамерена активност по време на празниците за Android устройства27.12.2019 г.
На-26.07.2019-год.-влезе-в-сила-новата-Наредба-за-минималните-изисквания-за-мрежова-и-информационна-сигурност
Влезе в сила новата Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, която отменя досега съществуващата Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност.
Влезе в сила новата Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност31.7.2019 г.
1 - 5Напред