Регистриране

Предупреждения


runC Open-Source Container Vulnerability - 11.02.2019


CERT България получи информация за уязвимости в runC, които засягат няколко системи за управление на Open-Source Container.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на runC, както и блоговете на RedHat и Amazon Web Services и да се обърнат към разработчиците на операционните си системи и приложения за актуализации, когато бъдат налични.

https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/02/11/2  

https://www.redhat.com/en/blog/it-starts-linux-how-red-hat-helping-counter-linux-container-security-flaws  

https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2019-002/

11.2.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS