Регистриране

Предупреждения


Xerox публикува актуализации на защитата за DocuShare - 02.12.2020


Xerox публикува актуализации на защитата за DocuShare 6.6.1, 7.0 и 7.5 за отстраняване на уязвимост, която може да позволи на неупълномощен хакер да получи достъп до чувствителна информация.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят с  Xerox Mini Bulletin XRX20W и да приложат необходимите актуализации.

https://securitydocs.business.xerox.com/wp-content/uploads/2020/11/cert_Security_Mini_Bulletin_XRX20W_for-DocuShare-6.61_7.0_7.5.pdf


2.12.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS