Регистриране

Новини


WiFi Alliance обявиха протокол WPA3 с нови функции за защитаМотивирани от обявената през есента уязвимост KRACK в WPA2 WiFi протокола, използван от милиарди устройства. От неправителствената организация, която разпространява WiFi технологии и сертифицира WiFi продукти – WiFi Alliance разпространиха четири главни функции на новия протокол за автентикация – WPA 3.

Първата функция е свойство за защита от brute force атака чрез възприемане на политика за сигурност за блокиране на автентикационния процес след няколко неуспешни опита за влизане. Това е основна функция в много съществуващи приложения и е напълно логично, дори необходимо, подобна функционалност да съществува, като се има предвид обемът от речникови brute force атаки, на които е подложен WPA2.

Втората функция е способността да се използват устройства с Wi-Fi, разположени на близо, като конфигурационни панели за други устройства. Потребителят ще е в състояние да използва телефона или таблета си, за да конфигурира WiFi WPA3 опциите на друго устройство, което е възможно да няма екран, като например – интелигентни ключалки или интелигентни крушки и други.

Третата и четвъртата функционалности са свързани със способностите за криптиране, включени в WiFi WPA3. Третата е "персонализирана криптация на данните", което представлява функция, която криптира връзки между всяко устройство и рутера или точката за достъп, а четвъртата е подобрен криптографски стандарт, който бе описан от WiFi Alliance като "192 битов пакет за сигурност, в съответствие с "Commercial National Security Algorithm (CNSA)" пакет-а от комитета по Системи за национална сигурност, който по-надеждно ще защитава Wi-Fi мрежи чрез своите по-високи изисквания за сигурност.

Преминаването към WPA3 не означава, че трябва да се пренебрегват други мерки за сигурност на мрежата и рутера. Много устройства ще останат с WPA2, който дълго време се смяташе за много сигурен, докато всъщност не беше. Wi-Fi Alliance ще продължи да подобрява WPA2, който скоро няма да изчезне

Повече информация можете да намерите на:

https://www.darkreading.com/endpoint/wi-fi-alliance-launches-wpa2-enhancements-and-debuts-wpa3/d/d-id/1330762

https://www.bleepingcomputer.com/news/hardware/wpa3-wifi-standard-announced-after-researchers-kracked-wpa2-three-months-ago/

15.1.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS