Регистриране

Предупреждения


VMware разпространи подобрения за сигурност за ESXi и Horizon DaaS


VMware разпространи подобрения за сигурност, посредством които се адресират уязвимости в ESXi и Horizon DaaS. Възможно е нападател да се възползва от уязвимостта, за да поеме контрол над засегната система.

CERT-България препоръчва потребителите и администраторите за разгледат препоръките за сигурност VMSA-2019-0022 и да приложат необходимите мерки.

Линк към VMSA-2019-0022:

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0022.html

18.12.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS