Регистриране

Предупреждения


VMware публикува ъпдейти за защита


VMware публикува ъпдейти за защита, отстраняващи Множество уязвимости в сигурността на VMware Workstation, VMware Fusion и VMware Horizon Client. Успешното използване на някои от тези уязвимост може да позволи на нападател да поеме контрол над засегнатата система.

Засегнати продукти и версии

VMware

Product

Product

Version

Running

on

Vulnerability

Replace with /

Apply Patch

Mitigation/ Workaround

Horizon

Client

4.x and prior

Linux

privilege

escalation

4.8.0

none

Workstation

14.x

any

denial-of-service,

information disclosure

14.1.2

none

Fusion

10.x

any

information disclosure

10.1.2

none

Fusion

10.x

OS X

denial-of-service, signature bypass

10.1.2

none

 

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на VMware VMSA-2018-0012, VMSA-2018-0013 и VMSA-2018-0014 и да приложат необходимите ъпдейти.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-0014.html

https://my.vmware.com/en/web/vmware/info/slug/desktop_end_user

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-6964


30.5.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS