Регистриране

Предупреждения


VMware публикува ъпдейти за защита


VMware публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в сигурността на in ESXi, Workstation, Fusion vRealize Operations for Horizon, vRealize Operations for Published Applications, Horizon View Client и Tools. Нападател дистанционно би използвал тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

Засегнати продукти и версии

Product

Version

Running on

Severity

Replace with/ Apply Patch

Mitigation/ Workaround

Client for Windows Workstation

14.x 

Windows

Important   

14.1.0         

None     

ESXi 

5.5 

Any 

Important

ESXi550-201709101-SG

None

ESXi 

6.0 

Any 

Important

ESXi600-201711101-SG 

 None

ESXi 

6.5 

Any 

Important

ESXi650-201712101-SG 

 None

Fusion 

8.x 

OS X

Important

8.5.9 

None 

Fusion          

10.x   

OS X

Important

Upgrade Tools*  

None

Horizon View   

4.x  

Windows

Important   

4.7.0          

None

V4H

6.x

Windows

 Important

 6.5.1 (also bundled with Horizon 7.4)

KB52195

V4PA

6.x

Windows

 Important

 6.5.1

KB52195

Workstation

12.x 

Any 

Important

12.5.8 

 None 

Workstation     

14.x   

Any   

Important

Upgrade Tools*  

None

* VMware Tools трябва да се актуализира до 10.2.0 за всяка VM, за да се отстраниCVE-2017-4945. VMware Tools 10.2.0 се използва по подразбиране от Workstation 14.1.0 и Fusion 10.1.0.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на VMware VMSA-2018-0002 и VMSA-2018-0003 и да приложат необходимите ъпдейти.

8.1.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS