Регистриране

Съвети


VMware публикува съвети за сигурност


VMware публикува съвети за сигурност отнасящи се за vCenter Server, ESXi, Workstation and Fusion. Актуализации на vCenter Server, ESXi, Workstation и Fusion виртуализират нов контролен механизъм за спекулативно изпълнение във виртуални машини (VMs). В резултат на това, пачнатата Guest Operating System (Guest OS) може да отстрани проблема Branch Target Injection (CVE-2017-5715). Този проблем може да позволи разкриване на информация между процесите във виртуалните машини.

Като средство против  CVE-2017-5715 в Guest OS, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания на VMware и трети страни:

Изисквания на VMware:

Внедрете актуализираната версия на vCenter Server, посочена в таблицата (ако се използва vCenter Server).

Приложете пакетите на ESXi и / или новите версии за Workstation или Fusion, изброени в таблицата.

Уверете се, че вашите виртуални машини използват хардуерна версия 9 или по-нова. За най-добра производителност се препоръчва хардуерна версия 11 или по-нова версия.

Изисквания на трети страни:

Приложете корекциите на Guest OS, които отстраняват уязвимост CVE-2017-5715. Тези корекции трябва да бъдат получени от доставчика на операционната система.

Актуализирайте микрокода на CPU. Необходим е допълнителен микрокод за вашето CPU, за да можете да експонирате новите MSR, които се използват от коригираната операционна система. Този микрокод трябва да е доставен от доставчика на хардуерната платформа.

VMware предоставя няколко версии на необходимия микрокод от INTEL и AMD чрез пачовете на ESXi, изброени в таблицата.

Product

Version

Running

on

Severity

Replace with/ 
Apply patch

 VC 

6.5 

Any 

Important 

6.5 U1e *

 VC 

6.0 

Any 

Important 

6.0 U3d *

 VC 

5.5 

Any 

Important 

5.5 U3g *

 ESXi 

6.5 

Any 

Important 

ESXi650-201801401-BG
ESXi650-201801402-BG **

 ESXi 

6.0 

Any 

Important 

ESXi600-201801401-BG 
ESXi600-201801402-BG **

 ESXi 

5.5 

Any 

Important 

ESXi550-201801401-BG **

 Workstation

14.x 

Any 

Important 

14.1.1 

 Workstation

12.x 

Any 

Important 

patch planned 

 Fusion 

10.x 

OS X

Important 

10.1.1 

 Fusion 

8.x 

OS X

Important 

8.5.10 

Новите версии на vCenter сървър поставят ограничения за ESXi хостовете, присъединени към  Enhanced vMotion Cluster. За подробности вижте статията 52 085 в базата знания на VMware.

** Тези пачове на ESXi инсталират микрокодовете, ако те са налични за вашето CPU. За подробности вижте статията 52 085 в базата знания на VMware.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на VMware VMSA-2018-0004 и да приложат необходимите ъпдейти.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-0004.html

https://kb.vmware.com/s/article/52085


10.1.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS