Регистриране

Предупреждения


VMware публикува решения за CVE-2020-4006 - 23.11.2020


VMware публикува заобиколни решения за отстраняване на уязвимост - CVE-2020-4006 - в VMware Workspace One Access, Access Connector, Identity Manager и Identity Manager Connector. Нападателят може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да прегледат VMSA-2020-0027  и CERT Coordination Center (CERT / CC) бележка за уязвимост VU#724367 и да приложат необходимите решения.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0027.html

https://www.kb.cert.org/vuls/id/724367

23.11.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS